Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.09.2018 Obwieszczenie BD.6733.24.2018 z dnia 19.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – „Dowożenie dzieci do szkół” Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 DECYZJA Nr BD.6733.14.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 232/8 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 232/8 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmienianego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części). Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 OBWIESZCZENIE BD.6733.18.2018 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Obwieszczenie wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczące zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400kV – Pątnów – Jasieniec – Grudziądz Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BD.6733.12.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 „Dowożenie dzieci do szkół” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Obwieszczenie Szczegóły