Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.11.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.22.2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Obwieszczenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.19.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.16.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6730.175.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.28.2018. z dnia 20.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.24.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 8 listopada 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.20.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Ogłoszenie o kwocie dotacji dla przedszkoli Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Odwołanie licytacji nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.32.2018 z dnia 13 listopada 2018 r. Szczegóły