Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.34.2018 z dnia 9 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy wydanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w latach 2004-2017 Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.36.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 20.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.33.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.40.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.35.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w ramach zamówienia dotyczącego: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka”. Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-dśl.4202.7.2017.ADK.AB.6 z dnia 30.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.15.2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6730.175.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.31.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.34.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. Szczegóły