Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.10.2021 Odwołanie licytacji nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.10.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 11.10.2021 Z A W I A D O M I E N I E BD.6730.263.2021 w sprawie zakończenia prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego AB.6740.9.268.2021.BP z dnia 29 września 2021 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 OBWIESZCZENIE BD.6733.24.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 OBWIESZCZENIE BD.6733.25.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 OBWIESZCZENIE BD.6733.27.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 OBWIESZCZENIE BD.6733.29.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 OBWIESZCZENIE BD.6733.26.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.31.2021 Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.18.2020 z dnia 28.09.2021 r. Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.16.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30.09.2021 r. Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.3.2021 z dnia 27.09.2021 r. Szczegóły
Artykuł 30.09.2021 Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 23.09.2021 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż DK 80, od miejscowości Pędzewo do miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły