Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.06.2021 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. dotyczącą decyzji w sprawie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej we wsi Łążyn gm. Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 16.06.2021 OBWIESZCZENIE BD.6733.17.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 16.06.2021 OBWIESZCZENIE BD.6733.14.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 16.06.2021 OBWIESZCZENIE BD.6733.13.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA BD.6733.7.2021 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 27.05.2021 Z A W I A D O M I E N I E BD.6730.124.2021o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowego na działce o nr ewid. 14/27, położonej w obrębie Skłudzewo, Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 Obwieszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Artykuł 18.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.19.2021 z dnia 18.05.2021 r. Szczegóły
Artykuł 18.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.18.2021 z dnia 18.05.2021 r. Szczegóły
Artykuł 18.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.17.2021 z dnia 18.05.2021 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 OBWIESZCZENIE BD.6730.69.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji znak BD.6730.69.2021 z dnia 14 maja 2021r. o warunkach zabudowy Szczegóły