Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.9.2020 z dnia 27.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.30.2019 z dnia 26.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.3.2020 z dnia 20.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 Informacja o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.6.2020 z dnia 15.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.5.2020 z dnia 15.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.4.2020 z dnia 15.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.10.2020 z dnia 04.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.9.2020 z dnia 04.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Informacje o rekrutacji do Szkoły Muzycznej w Górsku Szczegóły
Przetargi 28.04.2020 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Szczegóły
Artykuł 08.04.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA BD.6733.30.2019 o wydaniu decyzji znak BD.6733.30.2019 z dnia 8 kwietnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej dn 63PE, dn 90PE, dn 110PE, dn 125PE, dn160 PE, dn 225PE Szczegóły
Artykuł 07.04.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 249, 253-254 – położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 07.04.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 249, 253-254 – położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 07.04.2020 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto oraz Górsk, gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły