Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.10.2020 Zawiadomienie BD.6730.186.2020 z dnia 19.10.2020 r. Szczegóły
Artykuł 12.10.2020 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 09.10.2020 Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka, przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym Szczegóły
Artykuł 06.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.36.2020 z dnia 06.10.2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.35.2020 z dnia 06.10.2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 Obwieszczenie o sporządzeniu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko – pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.27.2020 z dnia 1 października 2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.22.2020 z dnia 1 października 2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.21.2020 z dnia 1 października 2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.20.2020 z dnia 1 października 2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.19.2020 z dnia 1 października 2020 r. Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części dot. m. Toporzysko) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmienianego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części). Szczegóły
Przetargi 23.09.2020 Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza I ustny przetarg ograniczony lokalu użytkowego Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA BD.6733.18.2020 o wydaniu decyzji Szczegóły