Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.08.2020 Dodatkowy termin badania przydatności uczniów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.15.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.16.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.94.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6730.93.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Zławieś Wielka unieważniające ogłoszenie dotyczące wykazu nieruchomości dz. o nr ewid. 354/9 w miejscowości Łążyn Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6730.92.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.91.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Raport o stanie gminy za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym – dz. 426/1 położona w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zlawieś Wielka znak BD.6730.98.2020 z dnia 27.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.84.2020 z dnia 22.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.83.2020 z dnia 22.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. Błotka – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły