Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2021 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gm. Zławieś Wielka za rok 2020 r. Szczegóły
Artykuł 23.02.2021 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Zławieś Mała gm. Zławieś Wielka w 2020 r Szczegóły
Artykuł 23.02.2021 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Smolno gm. Zławieś Wielka w 2020 r Szczegóły
Artykuł 23.02.2021 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Siemoń gm. Zławieś Wielka w 2020 r Szczegóły
Artykuł 23.02.2021 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Przysiek gm. Zławieś Wielka w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.04.2020 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spozycia na terenie gminy Zławieś Wielka za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Toruniu w II półroczu w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Przysiek gm. Zławieś Wielka w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Siemoń gm. Zławieś Wielka w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Zławieś Mała gm. Zławieś Wielka w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Smolno gm. Zławieś Wielka w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Zławieś Wielka za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Siemoń gm. Zławieś Wielka w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Smolno gm. Zławieś Wielka w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Przysiek gm. Zławieś Wielka w 2018 r. Szczegóły