Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.10.2016 Zawiadomienie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na montażu masztu do przesyłu sygnału internetowego Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu możliwości produkcyjnych fermy drobiu poprzez wzrost obsady w istniejących 12 kurnikach. Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 203/23, 208/2 w miejscowości Czarne Błoto oraz na działce 291/2 w miejscowości Gutowo Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków w ul. Wierzbowej, na działkach o nr ewid. 348/9, 346, 402 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 348/9, 339/2, 346 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Zawiadomienie o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach ewid. nr. 544, 545, 546, 548, 549,550, 551, przewidzianej do realizacji na działkach nr. 339/2, 554 położonych w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 11.10.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostku drogowego na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej na działkach nr 155/3, 195, 227/2 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie w instalacji chowu drobiu poprzez zwiększenie obsady kurników Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 DECYZJA Nr BD.6733.17.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 DECYZJA Nr BD.6733.15.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 DECYZJA Nr BD.6730.11.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Zawiadomienie o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie oraz przebudowie sieci energetycznej, usunięciu kolizji projektowanych sieci z pozostałymi sieciami uzbrojenia terenu oraz odtworzeniu nawierzchni dróg przewidzianych do realizacji na działkach Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Decyzja nr BD.6733.14.2016 O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 Zawiadomienie RL.6220.18.1.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo – Zarośle Cienkie w km 1+515 do 3+436 na dł. 1,921 km” Szczegóły