Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.12.2016 Decyzja BD.6733.24.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Łążyn Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie m. Czarne Błoto i Gutowo Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ” Budowa przewodu tłocznego w m. Łążyn (dz. nr 205 oraz w m. Rzęczkowo (dz. nr 160) gm. Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 50/5, 39 w miejscowości Zławieś Mała Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostku drogowego na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej na działkach nr 155/3, 195, 227/2 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 18.11.2016 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Zawiadomienie o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie montażu masztu do przesyłu sygnału internetowego na działce nr 172/2 w miejscowości Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 04.11.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Budowa kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej oraz przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4, P5, P6 w m. Łążyn (dz. nr 205, 230, 184/1, 176, 356/2, 180, 184/2, 186/7) Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 04.11.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Budowa kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej oraz przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków Szczegóły
Artykuł 04.11.2016 Decyzja nr bd.6733.23.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 03.11.2016 Decyzja nr BD.6733.22.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 DECYZJA Nr BD.6733.21.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 DECYZJA Nr BD.6733.16.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły