Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.02.2017 Obwieszczenie RL.6220.1.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa ścieżki rowerowej Toruń – Górsk. Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Obwieszczenie RL.6220.7.7.2016 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249. Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy – Budowa przewodu tłocznego w m. Łążyn i Rzęczkowo Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Postanowienie RL.6220.23.3.2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Budowa przewodu tłocznego w m. Łążyn oraz Rzęczkowo Szczegóły
Artykuł 22.02.2017 Decyzja BD.6733.32.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci wodociągowej – dz. nr 489 i 263/1 Górsk Szczegóły
Artykuł 22.02.2017 Decyzja BD.6733.31.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci wodociągowej, dz. nr 489 Górsk Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Decyzja BD.6733.29.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn. Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Decyzja BD.6733.30.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo. Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Decyzja RL.6220.22.5.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Decyzja RL.6220.21.5.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Łążyn Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Łążyn Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Zawiadomienie o zebraniu materiału materiału z sprawie dla Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Czarne Błoto i Gutowo Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Decyzja BD.6733.24.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Łążyn Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie m. Czarne Błoto i Gutowo Szczegóły