Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.09.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o wydaniu decyzji RL.6220.7.11.2016 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim przewidzianej do realizacji w obrębach ewidencyjnych Czarnowo, gm. Zławieś Wielka od km 0+000 do km 1+983 DW 249 oraz Solec Kujawski, gm. Solec Kujawski od km 1+983 do km 2+582 DW 249. Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o wszczęciu postępowania administracyjnego znak RL.6220.13.2017 Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak RL.6220.11.2017 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa dróg gminnych polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania pod nazwą budowa ścieżki rowerowej Toruń – Górsk” Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Decyzja RL.6220.11.2017 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Rozbudowę dróg gminnych polegających na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania pod nazwą budowa ścieżki rowerowej Toruń – Górsk” przewidzianej do realizacji na działkach nr 260/2, 262/1, 3160/6, 262/2, 193/15, 193/14, 194/40, 195/52, 196/48, 197/25, 197/9, 197/10, 251/5, 251/6, 251/7, 252/7, 248/12, 247/35, 247/3, 130/7, 3130/16, 258/2, 270, 191, 271/6, 279/34, 279/44, 279/27, 253/5, 253/4, 255/53, 3159/9 obręb ewidencyjny Stary Toruń, 8/4, 8/3, 92, 93, 8/6, 108/7, 108/6 obręb ewidencyjny Rozgarty, 492, 498/1 obręb ewidencyjny Czarne Błoto, 125 obręb ewidencyjny Górsk, 301 obręb ewidencyjny Gutowo, gm. Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania RL.6220.7.10.2016 rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim przewidzianej do realizacji w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, gm. Zławieś Wielka od km 0+000 do km 1+983 DW 249 oraz Solec Kujawski, gm. Solec Kujawski od km 1+983 do km 2+582 DW 249 Szczegóły
Artykuł 02.08.2017 Zawiadomienie RL.6220.11.2017 o przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Obwieszczenie RL.6220.7.9.2017 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249. Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Postanowienie RL.6220.5.2017 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 42 budynków mieszkalnych w zabudowie wolnostojącej, dz. nr 381 i 383 w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 Decyzja nr BD.6733.6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na dz. o nr ewid. 74 w m. Rozgarty Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 Decyzja nr BD.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia chodnika na dz. 191/2 w m. Zławieś Mała Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Obwieszczenia RL.6220.6.2017 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia – Budowa przedszkola na działce nr 207/36, Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Obwieszczenie RL.6220.3.2017 o umorzeniu postępowania – Budowa osiedla domów jednorodzinnych na działce nr 156/9 w m. Zarośle Cienkie Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Obwieszczenie RL.6220.6.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa przedszkola, działka nr 207/36 Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Zawiadomienia RL.6220.3.2017 o możliwości zapoznania się z materiałami – Budowa oosiedla domów jednorodzinnych na działce nr 156/9 Zarośle Cienkie Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Obwieszczenie RL.6220.7.8.2017 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249. Szczegóły