Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.6.2018 Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.8.2018 Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.10.2018 z dnia 29 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.16.2017 o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.3.2018 Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.9.2018 Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.8.2018 Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA O SPROSTOWANIU OMYŁKI PISARSKIEJ W OBWIESZCZENIU nr RL.6220.16.2017 Szczegóły
Artykuł 11.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.6.2018 dot. powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Pędzewo I, na działce numer ewidencyjny 265/1 obręb Pędzewo Szczegóły
Artykuł 05.09.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.16.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy i możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.9.2018 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.4.2015 z dnia 13 sierpnia 2018r. Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Obwieszczenie nr RL.6220.8.2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.4.2015 Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.4.2015 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie Szczegóły