Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.01.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.22.2019 o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „ZŁAWIEŚ WIELKA” przewidzianego do realizacji na terenie działek nr 6/4 i 6/14 w miejscowości Zławieś Wielka, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 14.12.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.15.2020 Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.6.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.13.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 30.11.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.14.2020 z dnia 30.11.2020 r. Szczegóły
Artykuł 25.11.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.22.2019 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o zebraniu materiału dowodowego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża ZŁAWIEŚ WIELKA rozpoznanego w kat. C1 na działce nr 6/14 i 6/4 w miejscowości Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 13.11.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.17.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 13.11.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.16.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 13.11.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.14.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o zebraniu materiału dowodowego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała na działkach nr 205/1, 208/1, gm. Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 30.10.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.5.2020Wójt Gminy Zławieś Wielka PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI iż w związku z toczącym się postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie samoobsługowej stacji paliw płynnych i samoobsługowej myjni samochodowej na działce nr 171/2 w miejscowości Zławieś Wielka, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa Szczegóły
Artykuł 29.10.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.15.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.14.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała na działkach o nr ewid. 205/1, 208/1 w miejscowości Zławieś Mała, gm. Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.22.2019 iż w związku z toczącym się postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża ZŁAWIEŚ WIELKA rozpoznanego w kat. C1 na działce nr 6/14 i 6/4 w miejscowości Zławieś Wielka, gmina Zławieś Wielka, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.13.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.10.2020 Szczegóły