Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.06.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.4.2020 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 35/2 obręb Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.9.2021o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą” na terenie działek numer 23/2, 24, 27/2, 162 w obrębie ewidencyjnym Cegielnik, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.6.2021 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.16.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.7.2021 o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid. 536/10 w miejscowości Siemoń, gm. Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 26.05.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.5.2021 o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „Pędzewo IX” na działce ewid. nr 156/4 obręb Pędzewo Szczegóły
Artykuł 26.05.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.3.2021o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „budowa biogazowi rolniczej o mocy do 1 MW, na terenie działki o nr ewid. 328 w miejscowości Pędzewo Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.15.2020 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.16.2020 o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.6.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.5.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.3.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.13.2020 o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 252/1 o miejscowości Czarnowo, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.17.2020 o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej” na działce nr 536/9 w miejscowości Siemoń, gm. Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.5.2020 o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie samoobsługowej stacji paliw płynnych i samoobsługowej myjni samochodowej na terenie działki nr 171/2 w miejscowości Zławieś Wielka, gm. Zławieś Wielka. Szczegóły