Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.09.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 347/9 i 348/33 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej 546/ budowa chodnika na działkach 146/5, 146/4, 80, 40/7, 40/8, 40/2, 40/30, 40/29, 40/28, 40/27, 40/26, 40/25, 39, 40/9, 37, 26, 14, 223 w miejscowości Zławieś Mała Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wod- kan na działkach nr 253/6, 191 w miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 203/23, 208/2 w miejscowości Czarne Błoto oraz na działce nr 291/2 w miejscowości Gutowo, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków w ulicy Wierzbowej na działkach nr 348/9, 346, 402 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 348/9, 339/2, 346 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z pompownią w ramach zadania inwestycyjnego zasilanie w wodę oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych z tereny gminy Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Postanowienie BD.6733.12.2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie oraz przebudowie sieci energetycznej, usunięciu kolizji projektowanych sieci z pozostałymi sieciami uzbrojenia terenu oraz odtworzeniu nawierzchni dróg Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 DECYZJA RL.6220.8.5.2016 Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zawiadomienie znak: RL.6220.16.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 12.08.2016 Obwieszczenie RL.6220.6.4.2016 o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu niesionego piasku i żwiru z dna rzeki Wisły w km 759+550 ÷ 759+850 przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 303, obręb ewidencyjny Toporzysko Szczegóły
Artykuł 12.08.2016 Postanowienie RL.6220.6.3.2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu niesionego piasku i żwiru z dna rzeki Wisły w km 759+550 ÷ 759+850 przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 303, obręb ewidencyjny Toporzysko. Szczegóły
Artykuł 08.08.2016 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla obrębu Rzęczkowo, dz. nr 3133/1 i 3134/1 Szczegóły
Artykuł 04.08.2016 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Starego Torunia oraz Górska, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 27.07.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Szczegóły