Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie RL.6220.12.4.2015 o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na zasilaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków sanitarnych z Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie RL.6220.10.8.2015 o możliwości zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z rozbudową zakładu w Czarnym Błocie Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie RL.6220.10.6.2015 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zakładu w Czarnym Błocie, dz. nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Postanowienie RL.6220.10.5.2015 w sprawie podjęcia postępowania na rozbudowę zakładu w Czarnym Błocie dz. nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Postanowienie RL.6220.13.3.2015 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pędzewo (365/42)” Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Postanowienie RL.6220.12.3.2015 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – zasilenie w wodę i odprowadzenie ścieków z terenu gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zawiadomienie WOO.4202.1.2015.KŚ.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Postanowienie RL. 6220.11.4.2015 zawieszające postępowanie ooś do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko – wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku ze złoża Pędzewo V Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Postanowienie RL.6220.10.4.2015 zawieszające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Czarne Błoto dz. 166/16, 166/21,542, 543 rozbudowa zakładu produkcyjnego Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Obwieszczenie RL.6220.2.8.2015 o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – stacja paliw w Siemoniu dz. 334/2 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Postanowienie RL.6220.2.7.2015 sprostowanie omyłki stacja paliw w Siemoniu działka nr 334/2 Szczegóły