Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.11.2016 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Zawiadomienie o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie montażu masztu do przesyłu sygnału internetowego na działce nr 172/2 w miejscowości Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 04.11.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Budowa kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej oraz przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4, P5, P6 w m. Łążyn (dz. nr 205, 230, 184/1, 176, 356/2, 180, 184/2, 186/7) Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 04.11.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Budowa kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej oraz przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków Szczegóły
Artykuł 04.11.2016 Decyzja nr bd.6733.23.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 03.11.2016 Decyzja nr BD.6733.22.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 DECYZJA Nr BD.6733.21.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 DECYZJA Nr BD.6733.16.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 DECYZJA Nr BD.6733.20.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach RL.6220.12.5.2015 Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo – Zarośle Cienkie w km 1+515 do 3+436 na dł. 1,921 km” – działki nr 321 w obrębie ewid. Łążyn, 11/1 w obrębie ewid. Zarośle Cienkie, 283/3 w obrębie ewid. Rzęczkowo, gm. Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 20.10.2016 DECYZJA Nr BD.6733.12.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Zawiadomienie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na montażu masztu do przesyłu sygnału internetowego Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu możliwości produkcyjnych fermy drobiu poprzez wzrost obsady w istniejących 12 kurnikach. Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 203/23, 208/2 w miejscowości Czarne Błoto oraz na działce 291/2 w miejscowości Gutowo Szczegóły