Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.04.2016 Zawiadomienie RL.6220.6.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu niesionego piasku i żwiru z dna rzeki Wisły (dz. nr 303 Toporzysko) Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Decyzja RL.6220.12.5.2015 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na zasilaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Zawiadomienie RL.6220.4.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (dz. nr 536 i 534 Rzęczkowo) Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie RL.6220.11.8.2015 o możliwości zapoznania się z Raportem oddziaływania na środowisko i składania uwag dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze złoża \”Pędzewo V” Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie RL.6220.11.6.2015 o wznowieniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku w m. Pędzewo Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Postanowienie RL.6220.11.5.2015 w sprawie wznowienia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku w m. Pędzewo Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie RL.6220.13.4.2015 o możliwości zapoznania się z materiałami zebranymi w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Pędzewo. Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie RL.6220.12.4.2015 o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na zasilaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków sanitarnych z Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie RL.6220.10.8.2015 o możliwości zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z rozbudową zakładu w Czarnym Błocie Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie RL.6220.10.6.2015 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zakładu w Czarnym Błocie, dz. nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Postanowienie RL.6220.10.5.2015 w sprawie podjęcia postępowania na rozbudowę zakładu w Czarnym Błocie dz. nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Postanowienie RL.6220.13.3.2015 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pędzewo (365/42)” Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Postanowienie RL.6220.12.3.2015 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – zasilenie w wodę i odprowadzenie ścieków z terenu gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zawiadomienie WOO.4202.1.2015.KŚ.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Postanowienie RL. 6220.11.4.2015 zawieszające postępowanie ooś do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko – wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku ze złoża Pędzewo V Szczegóły