Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.02.2017 Decyzja BD.6733.32.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci wodociągowej – dz. nr 489 i 263/1 Górsk Szczegóły
Artykuł 22.02.2017 Decyzja BD.6733.31.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci wodociągowej, dz. nr 489 Górsk Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Decyzja BD.6733.29.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn. Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Decyzja BD.6733.30.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo. Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Decyzja RL.6220.22.5.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Decyzja RL.6220.21.5.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Łążyn Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Łążyn Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Zawiadomienie o zebraniu materiału materiału z sprawie dla Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Czarne Błoto i Gutowo Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Decyzja BD.6733.24.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Łążyn Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie m. Czarne Błoto i Gutowo Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ” Budowa przewodu tłocznego w m. Łążyn (dz. nr 205 oraz w m. Rzęczkowo (dz. nr 160) gm. Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 50/5, 39 w miejscowości Zławieś Mała Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostku drogowego na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej na działkach nr 155/3, 195, 227/2 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły