Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2016 OBWIESZCZENIE RL.6220.4.4.2016 o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa elektrowni fotowoltaicznej ( dz. nr 536 i 534 Rzęczkowo) Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 POSTANOWIENIE RL.6220.4.3.2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia – budowa elektrowni fotowoltaicznej (dz. nr 536 i 534 Rzęczkowo) Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Obwieszczenie WOO.4202.1.2015.KŚ.29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo) Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Obwieszczenie WOO.4202.1.2015.KŚ.28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo) Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Decyzja RL.6220.10.9.2015 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu (dz nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka) Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Zawiadomienie RL.6220.8.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C i 2015C ( m. Łążyn, Siemoń i Wybcz) Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Zawiadomienie RL.6220.9.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Starego Torunia i Górska Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Postanowienie RL.6220.3.4.2016 zawieszające postępowanie w sprawie wydobywania kopaliny pospolitej – piasku ze złoża CZARNE BŁOTO III (dz. 256/2 i 260 Czarne Błoto) Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Decyzja BD.6220.3.10.2014 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych (projekt 2) – dz. nr 475/1 Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Decyzja BD.6220.2.10.2014 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (projekt 1) – dz. nr 475/1 Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Zawiadomienie RL.6220.7.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie BD.6220.3.9.2014 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków jednorodzinnych w m. Czarne Błoto (dz. 475/1) Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie BD.6220.2.9.2014 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków jednorodzinnych w m. Czarne Błoto (dz. 475/1) Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Decyzja RL.6220.13.5.2015 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy nominalnej do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Postanowienie RL.6220.3.3.2016 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej- żwiru ze złoża CZARNE BŁOTO III (Czarne Błoto dz. nr 256/2 i 260) Szczegóły