Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.06.2017 Decyzja nr BD.6733.6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na dz. o nr ewid. 74 w m. Rozgarty Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 Decyzja nr BD.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia chodnika na dz. 191/2 w m. Zławieś Mała Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Obwieszczenia RL.6220.6.2017 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia – Budowa przedszkola na działce nr 207/36, Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Obwieszczenie RL.6220.3.2017 o umorzeniu postępowania – Budowa osiedla domów jednorodzinnych na działce nr 156/9 w m. Zarośle Cienkie Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Obwieszczenie RL.6220.6.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa przedszkola, działka nr 207/36 Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Zawiadomienia RL.6220.3.2017 o możliwości zapoznania się z materiałami – Budowa oosiedla domów jednorodzinnych na działce nr 156/9 Zarośle Cienkie Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Obwieszczenie RL.6220.7.8.2017 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249. Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Obwieszczenie RL.6220.5.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa 42 budynków mieszkalnych w zabudowie wolnostojącej na działkach nr 381 i 383 Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Decyzja RL.6220.1.2017 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa ścieżki Rowerowej Toruń – Górsk Szczegóły
Artykuł 28.03.2017 Obwieszczenie RL.6220.3.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa osiedla domów jednorodzinnych na działce nr 156/9 w m. Zarośle Cienkie Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Decyzja RL.6220.23.5.2016 stwierdzajaca prak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – Budowa przewodu tłocznego w m. Łążyn (dz. nr 205) oraz w m. Rzęczkowo (dz. nr 160) Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Obwieszczenie RL.6220.1.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa ścieżki rowerowej Toruń – Górsk. Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Obwieszczenie RL.6220.7.7.2016 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249. Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy – Budowa przewodu tłocznego w m. Łążyn i Rzęczkowo Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Postanowienie RL.6220.23.3.2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Budowa przewodu tłocznego w m. Łążyn oraz Rzęczkowo Szczegóły