Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.08.2016 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla obrębu Rzęczkowo, dz. nr 3133/1 i 3134/1 Szczegóły
Artykuł 04.08.2016 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Starego Torunia oraz Górska, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 27.07.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 27.07.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 27.07.2016 przebudowy dróg powiatowych 2003C i 2015C (Siemoń, Łążyn, Wybcz) Szczegóły
Artykuł 27.07.2016 Postanowienie RL.6220.8.3.2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 2003C i 2015C (Siemoń, Łążyn, Wybcz) Szczegóły
Artykuł 27.07.2016 Zawiadomienie BD.6733.14.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Szczegóły
Artykuł 27.07.2016 OBWIESZCZENIE RL.6220.4.6.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – Budowa elektrowni fotowoltaicznej (działki nr 536 i 534 Rzęczkowo) Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 OBWIESZCZENIE RL.6220.4.4.2016 o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa elektrowni fotowoltaicznej ( dz. nr 536 i 534 Rzęczkowo) Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 POSTANOWIENIE RL.6220.4.3.2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia – budowa elektrowni fotowoltaicznej (dz. nr 536 i 534 Rzęczkowo) Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Obwieszczenie WOO.4202.1.2015.KŚ.29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo) Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Obwieszczenie WOO.4202.1.2015.KŚ.28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo) Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Decyzja RL.6220.10.9.2015 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu (dz nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka) Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Zawiadomienie RL.6220.8.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C i 2015C ( m. Łążyn, Siemoń i Wybcz) Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Zawiadomienie RL.6220.9.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Starego Torunia i Górska Szczegóły