Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6620.12.2018 z dnia 13 października 2021 r. Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.26.2021 z dnia 12 października 2021 r. Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.6.2021 z dnia 5 października 2021 r. Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.13.2021 o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.18.2020 z dnia 30 czerwca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.19.2020 z dnia 30 czerwca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.20.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30 czerwca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.13.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 06 lipca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.4.2020 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 35/2 obręb Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.9.2021o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą” na terenie działek numer 23/2, 24, 27/2, 162 w obrębie ewidencyjnym Cegielnik, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.6.2021 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.16.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.7.2021 o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid. 536/10 w miejscowości Siemoń, gm. Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 26.05.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.5.2021 o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „Pędzewo IX” na działce ewid. nr 156/4 obręb Pędzewo Szczegóły
Artykuł 26.05.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.3.2021o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „budowa biogazowi rolniczej o mocy do 1 MW, na terenie działki o nr ewid. 328 w miejscowości Pędzewo Szczegóły