Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.10.2020 Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.7.2020 Szczegóły
Artykuł 11.09.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.6.2020 o umorzeniu postępowania Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.11.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała na działkach o nr ewid. 205/1, 208/1 w miejscowości Zławieś Mała Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.5.2020 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.7.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.4.2020 Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.10.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.7.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.6.2020 Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.5.2020 Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.10.2020 o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz zabudowie usługowej – Dom Seniora wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni zabudowy powyżej 0,5 ha na terenie działek nr 29, 27/3, 23/3 w miejscowości Cegielnik, gm. Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 08.04.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.13.2020 Szczegóły
Artykuł 08.04.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.12.2020 Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.5.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły