Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała nr XVIII/134/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 20.05.2020 Uchwała nr XVII/130/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 20.05.2020 Uchwała nr XVI/128/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Akty prawne 20.05.2020 Uchwała nr XVI/127/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Uchwała nr XVI/126/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Uchwała nr XVI/125/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Uchwała nr XV/124/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu wraz z utworzeniem w Siemoniu filii Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Uchwała nr XIV/123/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.04.2020 „Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i Rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR”. Szczegóły
Artykuł 14.04.2020 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2020 Uchwała nr XIV/120/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału 4/6 we współwłasności odrębnej własności lokalu położonego w budynku 11A m. 14 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 316/14 w miejscowości Siemoń, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2020 Uchwała nr XIV/119/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2020″ Szczegóły
Akty prawne 08.04.2020 Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Toruń Szczegóły
Akty prawne 08.04.2020 Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły