Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 05.08.2020 Sprzedaż mienia ruchomego Gminnej Spółki Wodnej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. Sławomira Jakubowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Roberta Swiontek Brzezinskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Domu Kultury w Górsku Renaty Dobrowolskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Zławieś Wielka Piotra Pawlikowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie Moniki Stafiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej Marii Karpińskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemoniu Małgorzaty Kleczkowskej Kurzyńskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie Małgorzaty Jaśkiewicz Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Zławieś Wielka Krzysztofa Raka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Zławieś Wielka Justyny Brzozowskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Przedszkola Mali Odkrywcy w Złejwsi Małej Joanny Michalskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przysieku Jarosława Sobczaka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zławieś Wielka Jana Surdyki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy Zławieś Wielka Grażyny Krystosiak Szczegóły