Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.5.421.528.2048.JL Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 UTRUDNIENIA NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 249 W MIEJSCOWOŚCI CZARNOWO Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 DECYZJA Nr BD.6733.14.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 OBWIESZCZENIE BD.6733.18.2018 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.4.2015 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 SZACOWANIE STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W WYNIKU SUSZY Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 OBWIESZCZENIE Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych w wyniku ujemnych skutków przezimowania w uprawach rolnych Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.16.2017 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Nieodpłatna pomoc prawna Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Informacja dla osób niesłyszących! Szczegóły