BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ GEODEZYJNĄ GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania
„BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ GEODEZYJNĄ GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA”

Postępowanie prowadzone jest dla zamówienia publicznego o wartości
poniżej 30.000 euro.

w złączeniu treść zapytania ofertowego, termin składania ofert do 29.05.2018r. godz. 10.004

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian