BIEŻĄCA OBSŁUGA GEODEZYJNĄ GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

  1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjna Gminy Zławieś Wielka w zakresie następujących rodzajów usług geodezyjnych:
  2. Wydatki związane z dojazdem oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Oferenta w związku z wykonaniem zamówienia należy uwzględnić w cenie oferty.
  3. Rozliczenie przedmiotowego zamówienia będzie miało charakter kosztorysowy oraz jednostkowy. Zamawiający informuje, iż wskazane ilości są tylko przewidywane, a ilość wykonanych usług może ulec zmianie.
  4. Przedstawione ilości usług podano w celu weryfikacji i porównaniu ofert.
  5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
  6. Wspólny słownik zamówień CPV 70.00.00.00-1, 71.35.43.00-7, 71.35.40.00-4
  7. Szczegółowy opis inwestycji w załączeniu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian