Utylizacja azbestu 2020

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków na usunięcie odpadów zawierających azbest w 2020 roku. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie BIP Urzędu, w zakładce Informator Urzędowy – Jak załatwić sprawę – Referat Rozwoju i Promocji – Utylizacja azbestu oraz w pokoju nr 11 u P. Moniki Ryngwelskiej. Wnioski wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, tj.:

  • Deklaracją przystąpienia do programu,
  • Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na dysponowanie gruntem,
  • Klauzulą informacyjną,
  • Zgodą Starostwa Powiatowego w Toruniu na przystąpienie do robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego z płyt cementowo-azbestowych na nowe,

należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej. Przedłużony termin naboru wniosków  do dnia 15 maja br. Więcej informacji pod nr telefonu 56 674 13 36.

Inwestycja dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale środków własnych Gminy Zławieś Wielka.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian