Typ Data Tytuł
Artykuł 06.08.2020 Dodatkowy termin badania przydatności uczniów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 Księga Rejestrowa Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 99/1 położonej w miejscowości Zławieś Mała do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 30/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przeniesienia, na rzecz gminy, własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 475/41 położonej w Czarnym Błocie, jako sposób rozliczenia należności opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. uchylające Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przeniesienia na rzecz gminy własność nieruchomości oznaczonych jako działki nr 475/39, 475/41 położonych w Czarnym Błocie, jako sposób rozliczenia należności opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. Sławomira Jakubowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Roberta Swiontek Brzezinskiego Szczegóły