Typ Data Tytuł
Artykuł 31.10.2019 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Sprawozdanie O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Jak chronić swoje dane osobowe? Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Obwieszczenie Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia uchwały nr XI/87/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Petycja z dnia 19.10.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 24.10.2019 Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23.10.2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych. Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2003 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2003 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru sołtysa Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 21.10.2019 Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły