Typ Data Tytuł
Artykuł 01.08.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto oraz Górsk, gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto oraz Górsk, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 SZACOWANIE STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W WYNIKU SUSZY Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Sprawozdanie O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2019 Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Uchwała antysmogowa Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2019 Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. Sławomira Jakubowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2019 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Roberta Swiontek Brzezinskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2019 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Domu Kultury w Górsku Renaty Dobrowolskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2019 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie Moniki Stafiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2019 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej Marii Karpińskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2019 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemoniu Małgorzaty Kleczkowskej Kurzyńskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2019 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie Małgorzaty Jaśkiewicz Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2019 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Zławieś Wielka Krzysztofa Raka Szczegóły