Typ Data Tytuł
Artykuł 26.05.2020 Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30.04.2020 r. Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 08.04.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała nr XVIII/134/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2035 Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 Informacja o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Szczegóły
Akty prawne 20.05.2020 Uchwała nr XVII/130/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 20.05.2020 Uchwała nr XVI/129/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 20.05.2020 Uchwała nr XVI/128/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Akty prawne 20.05.2020 Uchwała nr XVI/127/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Sprawozdanie O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2020 Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Rok 2015 Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Rok 2014 Szczegóły