Typ Data Tytuł
Artykuł 21.10.2020 Ogłoszenie o XXIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Plan zamówień publicznych 2020 Szczegóły
Artykuł 20.10.2020 OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Szczegóły
Akty prawne 12.10.2020 Uchwała nr XXI/165/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 12.10.2020 Uchwała nr XXI/164/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 12.10.2020 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Rozgarty, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 12.10.2020 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 Obwieszczenie o sporządzeniu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko – pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25.09.2020 r. Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Ogłoszenie o XXII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Przetargi 23.09.2020 Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza I ustny przetarg ograniczony lokalu użytkowego Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2012 r. Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2012 r. Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 09.09.2020 Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka Szczegóły