Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 21.10.2019 Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.10.2019 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.10.2019 „Przebudowa ulic Młodzieżowa – Krótka w Złejwsi Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Dowożenie dzieci do szkół Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 BIEŻĄCA OBSŁUGA GEODEZYJNĄ GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań ) oraz jego dostarczanie do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.04.2019 Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Przysieku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, dz. nr 258/1,258/2 Przysiek Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Realizacja zadania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.03.2019 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.02.2019 Dostawa tłucznia wapiennego Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.02.2019 Termomodernizacja budynku ZUK w Rzęczkowie Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.02.2019 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II (dotyczy tylko zakresu kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń). Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.01.2019 „Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.12.2018 Gmina Zławieś Wielka: „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II (dotyczy tylko zakresu kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń). Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w ramach zamówienia dotyczącego: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka”. Szczegóły