Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 17.09.2020 Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.09.2020 „Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Przysieku” Szczegóły
Przetargi 26.08.2020 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO Gminnej Spółki Wodnej Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.08.2020 „Dowożenie dzieci do szkół” – Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Szczegóły
Przetargi 05.08.2020 Sprzedaż mienia ruchomego Gminnej Spółki Wodnej Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.07.2020 Budowa sieci wod-kan na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Realizacja zadania na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2020 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2020 Asfaltowanie Dróg Gminnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2020 Remont Drogi gminnej nr 100193C Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.06.2020 „Asfaltowanie Dróg Gminnych” Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.06.2020 „Remont Drogi gminnej nr 100193C” Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.05.2020 Zakup koparki dla Urzędu Gminy (leasing operacyjny) Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.04.2020 „Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i Rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.03.2020 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku Szczegóły