Typ Data Tytuł
Artykuł 11.10.2021 Ogłoszenie o XXXIV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 13.09.2021 Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Szczegóły
Artykuł 07.09.2021 Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Zaroślu Cienkim Szczegóły
Artykuł 07.09.2021 Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Pędzewie Szczegóły
Artykuł 12.07.2021 Zarządzenie w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w 2021 rok Szczegóły
Artykuł 23.02.2021 Ogłoszenie o XXVIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 23.02.2021 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Zławieś Mała gm. Zławieś Wielka w 2020 r Szczegóły
Artykuł 23.02.2021 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Smolno gm. Zławieś Wielka w 2020 r Szczegóły
Artykuł 23.02.2021 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Siemoń gm. Zławieś Wielka w 2020 r Szczegóły
Artykuł 23.02.2021 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Przysiek gm. Zławieś Wielka w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 22.02.2021 Sprawozdanie O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2020 Szczegóły
Akty prawne 30.07.2020 Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczenia położonego przy ul. Topolowej 10 w miejscowości Górsk na działce o nr ewid. 58/28 (udział 1500/12753) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr T01T/00055450/9 w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka Szczegóły