Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 256/2 oraz 260 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka.

14 czerwca 2017 r.

 WÓJT GMINY
ZŁAWIEŚ WIELKA

 OBWIESZCZENIE

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr:  256/2 oraz 260 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zławieś Wielka uchwały nr XXXI/210/2017 z dnia 17 maja 2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 256/2 oraz 260 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w terminie do dnia 11 lipca 2017 r. (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WÓJT GMINY

 JAN SURDYKA

Informacje

Rejestr zmian